Machine learning z Python

Wersja do wydrukuwersja PDF

Celem kursu jest pokazanie od podstaw zastosowań Pythona do celów związanych z machine learning'iem. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną modele predykcyjne wraz z przykładami ich zastosowania do rozwiązywania realnych problemów biznesowych.

Prowadzący : 
Pierwsze zajecia: 
21/05/2019
Data eventu: 
wtorek 19:00 i czwartek 19:00
Liczba godzin : 
1,5
Jak trafić na wydarzenie?: