rekrutacja

Rekrutacja

 

Jak zostać członkiem?

Na spotkania Koła może przyjść każdy zainteresowany. Na początku będziesz mieć status kandydata. Jeśli Koło Ci się spodoba i Ty spodobasz się Kołu (czyli spełnisz kryteria), zostaniesz po ok. semestrze pełnoprawnym członkiem. Kryteria członkostwa są cztery:

–  regularne uczestnictwo w zebraniach Koła (dla przypomnienia – wtorki o 19.00),

–  uczestnictwo w projekcie (potwierdzone pozytywną opinią koordynatora),

–  zaangażowanie w działalność nie projektową (np. działalność w Wisienkach, różne sprawy do załatwienia poza projektem, sprzątanie)

–  szeroko pojęta integracja (np. wyjazdy integracyjne ) – jest warunkiem koniecznym aczkolwiek niewystarczającym otrzymania członkostwa☺.

 

Co to daje?

Będąc członkiem SKNI uzyskuje się dostęp do szeregu atrakcji:

– duma i satysfakcja:),

– wspaniała koszulka z logiem SKNI,

– czynne i bierne prawo wyborcze na Walnym Zgromadzeniu,

– dostęp do biblioteczki,

– możliwość pobierania klucza do jaSKiNI (nasza siedziba),

– pełen dostęp do wszystkich systemów SKNI,

– wpis do dyplomu na koniec studiów.

Kategoria: