Jak otrzymać certyfikat?

Wersja do wydrukuwersja PDF

Student, który uczestniczy w kursie ma możliwość otrzymywania punktów za obecność na zajęciach, prace domowe oraz case. Po uzbieraniu 75% punktów otrzymuje certyfikat.