Weryfikacja certyfikatów

Szukając certyfikatu wystarczy podać jedną wartość np sam numer!
1 - 500 Dla zdefiniowanego okresu i wydarzenia wystawiono 996 certyfikatów

Podaj miesiace lub miesiac w formacie np 2017-03 (2 pola sa do zefiniowania daty od do)
Data eventu: Marzec 2017
lp Numer certyfikatu Imięsortuj malejąco Nazwisko Tytuł Data eventu Kategoria
1 11547 VBA podstawowy Marzec 2017 was
2 9544 Oksana Kyr... Excel w pigułce - podstawy + rekrutacja Marzec 2017 Excel week
3 9764 A Ara... Excel podstawowy Marzec 2017 was
4 10352 A Ara... Sas podstawowy Marzec 2017 was
19 11524 Adrian Pań... SQL podstawowy Marzec 2017 was
24 9038 Adrianna Zie... Excel w pigułce - niezbędnik rekrutacyjny Marzec 2017 Excel week
31 9025 Agata Pęg... Excel w pigułce - niezbędnik rekrutacyjny Marzec 2017 Excel week
35 10346 Agata Trz... VBA podstawowy Marzec 2017 was
36 8935 Agata Pęg... Kurs intensywny z Excela Zaawansowanego Marzec 2017 Excel week
37 9721 Agata Brz... Excel podstawowy Marzec 2017 was
43 8887 Agnieszka Mar... Kurs intensywny VBA podstawowy Marzec 2017 Excel week
48 10093 Agnieszka Kow... Prezi Marzec 2017 was
51 10576 Agnieszka Cym... Python podstawowy Marzec 2017 was
53 10510 Agnieszka Sło... VBA podstawowy Marzec 2017 was
54 10559 Agnieszka Cho... Sas podstawowy Marzec 2017 was
56 8881 Agnieszka Trz... Kurs intensywny VBA podstawowy Marzec 2017 Excel week
57 9131 Agnieszka Kow... Excel w pigułce - niezbędnik rekrutacyjny Marzec 2017 Excel week
58 9372 Agnieszka Sło... Excel w pigułce - pozbywanie się błędów i tworzenie checków Marzec 2017 Excel week
61 9101 Agnieszka Gaj... Excel w pigułce - pozbywanie się błędów i tworzenie checków Marzec 2017 Excel week
63 9733 Agnieszka Kle... Excel zaawansowany Marzec 2017 was
65 10480 Albert Mło... VBA podstawowy Marzec 2017 was
69 9675 Aleksandra Pod... Excel zaawansowany Marzec 2017 was
71 8937 Aleksandra Pas... Kurs intensywny z Excela Podstawowego Marzec 2017 Excel week
76 9260 Aleksandra Wyd... Excel w pigułce - podstawy + rekrutacja Marzec 2017 Excel week
78 11531 Aleksandra Kli... Excel podstawowy Marzec 2017 was
82 8959 Aleksandra Pas... Kurs intensywny z Excela Zaawansowanego Marzec 2017 Excel week
83 9259 Aleksandra Wyd... Excel w pigułce - niezbędnik rekrutacyjny Marzec 2017 Excel week
84 9011 Aleksandra Lis Excel w pigułce - tabele przestawne Marzec 2017 Excel week
91 9683 Aleksandra Grz... Excel zaawansowany Marzec 2017 was
93 10545 Aliaksandr Mat... Sas podstawowy Marzec 2017 was
94 10412 Aliaksandr Mat... SQL podstawowy Marzec 2017 was
96 8993 Alicja Fus Excel w pigułce - pozbywanie się błędów i tworzenie checków Marzec 2017 Excel week
98 8883 Alicja Fus Kurs intensywny VBA podstawowy Marzec 2017 Excel week
99 8870 Alicja Fus Kurs intensywny z Excela Zaawansowanego Marzec 2017 Excel week
100 9740 Alicja Koc... SQL - zaawansowany Marzec 2017 was
101 9008 Alicja Fus Excel w pigułce - makra VBA Marzec 2017 Excel week
103 10546 Alicja Kas... Python podstawowy Marzec 2017 was
104 9310 Amanda Kos... Kurs intensywny z Excela Podstawowego Marzec 2017 Excel week
108 9026 Andrzej Obr... Excel w pigułce - pozbywanie się błędów i tworzenie checków Marzec 2017 Excel week
110 9012 Andrzej Gut Excel w pigułce - makra VBA Marzec 2017 Excel week
111 8995 Andrzej Gut Excel w pigułce - tabele przestawne Marzec 2017 Excel week
112 11550 Andrzej Gab... Python podstawowy Marzec 2017 was
113 9032 Andrzej Obr... Excel w pigułce - tabele przestawne Marzec 2017 Excel week
114 9019 Andrzej Obr... Excel w pigułce - makra VBA Marzec 2017 Excel week
115 9037 Andrzej Obr... Excel w pigułce - daty i czas Marzec 2017 Excel week
127 9200 Anita Cie... Excel w pigułce - pozbywanie się błędów i tworzenie checków Marzec 2017 Excel week
128 9010 Anna Sie... Excel w pigułce - makra VBA Marzec 2017 Excel week
130 10430 Anna Wój... SQL podstawowy Marzec 2017 was
131 10381 Anna Wój... VBA podstawowy Marzec 2017 was
132 9111 Anna Bec... Kurs intensywny z Excela Podstawowego Marzec 2017 Excel week
135 9146 Anna Wiś... Excel w pigułce - pozbywanie się błędów i tworzenie checków Marzec 2017 Excel week
141 11463 Anna Kus... SQL podstawowy Marzec 2017 was
152 8868 Anna Gąs... Kurs intensywny VBA podstawowy Marzec 2017 Excel week
155 9443 Arek Bar... Excel w pigułce - pozbywanie się błędów i tworzenie checków Marzec 2017 Excel week
156 11160 Artsem Pap... Sas podstawowy Marzec 2017 was
158 10484 Artur Bor... VBA podstawowy Marzec 2017 was
159 10384 Artur Bor... Sas podstawowy Marzec 2017 was
164 10380 Bartosz Klu... Python podstawowy Marzec 2017 was
167 9066 Bartłomiej Zab... Excel w pigułce - makra VBA Marzec 2017 Excel week
171 9028 Bartłomiej Zab... Excel w pigułce - niezbędnik rekrutacyjny Marzec 2017 Excel week
172 9047 Bartłomiej Zab... Excel w pigułce - tabele przestawne Marzec 2017 Excel week
174 9077 Bartłomiej Zab... Excel w pigułce - daty i czas Marzec 2017 Excel week
175 10354 Bartłomiej Kąk... SQL podstawowy Marzec 2017 was
178 9530 Beata Wit... Excel w pigułce - podstawy + rekrutacja Marzec 2017 Excel week
179 9684 Beata Wit... Excel podstawowy Marzec 2017 was
182 9289 Cezary Goł... Excel w pigułce - niezbędnik rekrutacyjny Marzec 2017 Excel week
187 9759 Damian Mar... Excel podstawowy Marzec 2017 was
191 10377 Damian Jac... SQL podstawowy Marzec 2017 was
192 11535 Damian Kos... Kurs intensywny VBA podstawowy Marzec 2017 Excel week
195 10375 Daniel Wel... Python podstawowy Marzec 2017 was
196 11552 Daniel Wel... Python podstawowy Marzec 2017 was
197 9329 Danuta Kad... Excel w pigułce - tabele przestawne Marzec 2017 Excel week
198 11504 Darek Grz... Excel zaawansowany Marzec 2017 was
201 9018 Darya Ily... Excel w pigułce - daty i czas Marzec 2017 Excel week
202 9035 Darya Ily... Excel w pigułce - podstawy + rekrutacja Marzec 2017 Excel week
203 8931 Darya Ily... Kurs intensywny z Excela Podstawowego Marzec 2017 Excel week
216 10340 Dominik Trz... VBA podstawowy Marzec 2017 was
218 10045 Dominik Trz... Prezi Marzec 2017 was
221 9278 Dominika Was... Excel w pigułce - niezbędnik rekrutacyjny Marzec 2017 Excel week
222 8886 Dominika Par... Kurs intensywny z Excela Podstawowego Marzec 2017 Excel week
224 9314 Dominika Hum... Kurs intensywny z Excela Podstawowego Marzec 2017 Excel week
225 8874 Dominika Cie... Kurs intensywny z Excela Podstawowego Marzec 2017 Excel week
226 9280 Dominika Was... Excel w pigułce - pozbywanie się błędów i tworzenie checków Marzec 2017 Excel week
231 10366 Edvard Gri... SQL podstawowy Marzec 2017 was
232 10349 Edvard Gri... Sas podstawowy Marzec 2017 was
234 9137 Edyta Kul... Excel w pigułce - pozbywanie się błędów i tworzenie checków Marzec 2017 Excel week
242 9884 Emanuela Czu... Prezi Marzec 2017 was
251 9700 Emiliana Jan... Excel podstawowy Marzec 2017 was
252 10638 Emiliana Jan... Sas podstawowy Marzec 2017 was
257 10406 Ewelina Łun... VBA podstawowy Marzec 2017 was
258 10504 Ewelina Tul... VBA podstawowy Marzec 2017 was
259 9305 Ewelina God... Kurs intensywny z Excela Podstawowego Marzec 2017 Excel week
260 9519 Ewelina Bey... Excel w pigułce - podstawy + rekrutacja Marzec 2017 Excel week
266 9692 Grzegorz Bul... Excel podstawowy Marzec 2017 was
269 9563 Grzegorz Cho... Excel w pigułce - podstawy + rekrutacja Marzec 2017 Excel week
275 9138 Grzegorz Kam... Excel w pigułce - pozbywanie się błędów i tworzenie checków Marzec 2017 Excel week
276 8880 Grzegorz Szy... Kurs intensywny VBA podstawowy Marzec 2017 Excel week
277 9129 Grzegorz Sta... Kurs intensywny z Excela Podstawowego Marzec 2017 Excel week
281 9696 Hubert Ści... Excel zaawansowany Marzec 2017 was
286 8899 Iwona Mir... Kurs intensywny z Excela Zaawansowanego Marzec 2017 Excel week
289 9760 Iwona Maz... Excel podstawowy Marzec 2017 was
294 8907 Jacek Bia... Kurs intensywny z Excela Podstawowego Marzec 2017 Excel week
297 11551 Jakub Słu... Python podstawowy Marzec 2017 was
299 8924 Jakub Reb... Kurs intensywny z Excela Podstawowego Marzec 2017 Excel week
314 8895 Jakub Reb... Kurs intensywny z Excela Zaawansowanego Marzec 2017 Excel week
319 10409 Jan Ole... SQL podstawowy Marzec 2017 was
322 10502 Jan Leu... R podstawowy Marzec 2017 was
324 8909 Jan Ole... Kurs intensywny z Excela Zaawansowanego Marzec 2017 Excel week
326 10506 Janusz Jan... Python podstawowy Marzec 2017 was
328 10351 Jarosław Kró... Python podstawowy Marzec 2017 was
332 11555 Jędrzej Woł... Excel zaawansowany Marzec 2017 was
338 9003 Joanna Kul... Excel w pigułce - tabele przestawne Marzec 2017 Excel week
342 10390 Joanna Wod... VBA podstawowy Marzec 2017 was
343 10050 Joanna Kow... Prezi Marzec 2017 was
349 9766 Joanna Zga... Excel podstawowy Marzec 2017 was
352 9751 Joanna Woj... Prezi Marzec 2017 was
355 9205 Joanna Wod... Excel w pigułce - makra VBA Marzec 2017 Excel week
364 10459 Juliusz Kiz... Python podstawowy Marzec 2017 was
365 10450 Juliusz Kiz... VBA podstawowy Marzec 2017 was
371 8943 Justyna Giz... Kurs intensywny z Excela Podstawowego Marzec 2017 Excel week
376 9728 Kacper Rze... Excel zaawansowany Marzec 2017 was
378 9126 Kacper Rze... Excel w pigułce - tabele przestawne Marzec 2017 Excel week
379 11525 Kacper Rze... SQL podstawowy Marzec 2017 was
381 9648 Kaja Waw... Excel zaawansowany Marzec 2017 was
385 9502 Kalina Excel w pigułce - podstawy + rekrutacja Marzec 2017 Excel week
394 9498 Kamil Twa... Excel w pigułce - pozbywanie się błędów i tworzenie checków Marzec 2017 Excel week
395 9856 Kamil Gor... Prezi Marzec 2017 was
396 11553 Kamila Sie... Python podstawowy Marzec 2017 was
401 9286 Kamila Kar... Excel w pigułce - pozbywanie się błędów i tworzenie checków Marzec 2017 Excel week
403 8872 KARINA SOB... Kurs intensywny VBA podstawowy Marzec 2017 Excel week
410 11527 Karolina Kar... SQL podstawowy Marzec 2017 was
426 9022 Katarzyna Kuł... Excel w pigułce - tabele przestawne Marzec 2017 Excel week
429 9090 Katarzyna Zaj... Excel w pigułce - niezbędnik rekrutacyjny Marzec 2017 Excel week
431 10653 Katarzyna Zem... R podstawowy Marzec 2017 was
432 9169 Katarzyna Wło... Excel w pigułce - tabele przestawne Marzec 2017 Excel week
434 9382 Katarzyna Kwi... Excel w pigułce - pozbywanie się błędów i tworzenie checków Marzec 2017 Excel week
436 9082 Katarzyna Tre... Excel w pigułce - makra VBA Marzec 2017 Excel week
447 9064 Katarzyna Tre... Excel w pigułce - tabele przestawne Marzec 2017 Excel week
449 8912 Katarzyna Rad... Kurs intensywny z Excela Zaawansowanego Marzec 2017 Excel week
450 10442 Katarzyna Now... SQL podstawowy Marzec 2017 was
451 9079 Katarzyna Tre... Excel w pigułce - daty i czas Marzec 2017 Excel week
457 9013 Katarzyna Zaj... Excel w pigułce - makra VBA Marzec 2017 Excel week
458 9030 Katarzyna Kuł... Excel w pigułce - makra VBA Marzec 2017 Excel week
460 10361 Kateryna Zab... Python podstawowy Marzec 2017 was
462 9542 Kinga Koź... Excel w pigułce - podstawy + rekrutacja Marzec 2017 Excel week
471 10407 Kinga Jam... Python podstawowy Marzec 2017 was
473 9670 Kinga Sit... Excel podstawowy Marzec 2017 was
476 8944 Kinga Lan... Kurs intensywny z Excela Zaawansowanego Marzec 2017 Excel week
479 10348 Klaudia Pil... Python podstawowy Marzec 2017 was
480 9320 Klaudia Bia... Kurs intensywny z Excela Podstawowego Marzec 2017 Excel week
483 9308 Klaudia Cza... Kurs intensywny z Excela Podstawowego Marzec 2017 Excel week
485 9677 Klaudia Maj... Excel zaawansowany Marzec 2017 was
486 8942 Klaudia Dąb... Kurs intensywny z Excela Podstawowego Marzec 2017 Excel week
487 10374 Klaudia Sul... SQL podstawowy Marzec 2017 was
488 11559 Konrad1 Tes... SQL - zaawansowany Marzec 2017 was
Data eventu: Październik 2016
lp Numer certyfikatu Imięsortuj malejąco Nazwisko Tytuł Data eventu Kategoria
5 8160 Adam Mic... VBA podstawowy Październik 2016 was
66 8132 Aleksander Szo... SQL podstawowy Październik 2016 was
75 7205 Aleksandra Pet... VBA zaawansowany Październik 2016 was
86 8051 Aleksandra Mac... VBA podstawowy Październik 2016 was
118 8330 Aneta Kac... Prezi Październik 2016 was
129 8134 Anna Szu... SQL podstawowy Październik 2016 was
140 7304 Anna Bie... Excel zaawansowany Październik 2016 was
146 7246 Anna Kus... Excel zaawansowany Październik 2016 was
148 7266 Anna Dró... Excel zaawansowany Październik 2016 was
210 8158 Diem Linh Ngu... VBA podstawowy Październik 2016 was
223 7272 Dominika Dyg... Excel zaawansowany Październik 2016 was
228 8194 Dominika Mar... SQL podstawowy Październik 2016 was
229 8110 Dorota Hoł... SQL podstawowy Październik 2016 was
239 8114 Edyta Abr... SAS podstawowy Październik 2016 was
241 8242 Emanuela Czu... SQL podstawowy Październik 2016 was
261 8053 Filip Woj... VBA podstawowy Październik 2016 was
287 8133 Iwona Maz... SQL podstawowy Październik 2016 was
288 8108 Iwona Maz... Prezi Październik 2016 was
296 7173 Jakub Now... Python (od podstaw) Październik 2016 was
303 8737 Jakub Dub... Excel basic Październik 2016 was
308 7167 Jakub Włu... Excel zaawansowany Październik 2016 was
318 8140 Jan Leu... VBA podstawowy Październik 2016 was
329 8170 Jarosław Ols... SAS podstawowy Październik 2016 was
334 7303 Joanna Kow... Excel zaawansowany Październik 2016 was
335 8862 Joanna Kra... SQL podstawowy Październik 2016 was
347 8310 Joanna Tam... Excel basic Październik 2016 was
354 8749 Joanna Kow... VBA podstawowy Październik 2016 was
360 8861 Julia Boc... SQL podstawowy Październik 2016 was
372 8091 Justyna Woź... SQL podstawowy Październik 2016 was
373 7253 Justyna Cza... Python (od podstaw) Październik 2016 was
374 7204 Justyna Woź... Excel zaawansowany Październik 2016 was
375 8860 Justyna Łab... Excel zaawansowany Październik 2016 was
404 8243 Karol Ste... SQL podstawowy Październik 2016 was
438 8126 Katarzyna Mic... SQL podstawowy Październik 2016 was
441 8866 Katarzyna Mod... Excel zaawansowany Październik 2016 was
455 8220 Katarzyna Zda... SQL podstawowy Październik 2016 was
466 7295 Kinga Jam... Excel zaawansowany Październik 2016 was
469 8146 Kinga Zaw... VBA podstawowy Październik 2016 was
470 8093 Kinga Jam... SQL podstawowy Październik 2016 was
489 7851 Kornel Dut... Excel zaawansowany Październik 2016 was
490 7479 Kornel Dut... VBA zaawansowany Październik 2016 was
Data eventu: Październik 2018
lp Numer certyfikatu Imięsortuj malejąco Nazwisko Tytuł Data eventu Kategoria
6 18952 Adam Ław... SQL średnio-zaawansowany Październik 2018 was
7 18465 Adam Cie... Java Październik 2018 was
10 17834 Adam Raj SQL podstawowy Październik 2018 was
16 18953 Adam Jęd... SQL średnio-zaawansowany Październik 2018 was
22 17873 Adrian Szt... SQL średnio-zaawansowany Październik 2018 was
40 17863 Agata Zię... SQL średnio-zaawansowany Październik 2018 was
52 18935 Agnieszka Tom... Java Październik 2018 was
68 18448 Aleksandra Mal... Java Październik 2018 was
74 17203 Aleksandra Dan... Photoshop Październik 2018 was
77 17242 Aleksandra Mal... Photoshop Październik 2018 was
106 18411 Andrei Lad... Java Październik 2018 was
107 18594 Andrei Lad... Javascript Październik 2018 was
126 17205 Ania Pił... Photoshop Październik 2018 was
137 18955 Anna Now... SQL podstawowy Październik 2018 was
139 18623 Anna Sav... Javascript Październik 2018 was
144 18915 Anna Kuj... Python podstawowy Październik 2018 was
150 17781 Anna War... SQL podstawowy Październik 2018 was
151 17916 Anna Dro... SQL średnio-zaawansowany Październik 2018 was
153 17796 Anton PIv... SQL średnio-zaawansowany Październik 2018 was
161 17807 Bartosz Wal... SQL podstawowy Październik 2018 was
162 18393 Bartosz Kęp... Javascript Październik 2018 was
163 18446 Bartosz Urb... Java Październik 2018 was
170 17772 Bartłomiej Kar... SQL średnio-zaawansowany Październik 2018 was
181 17788 Beata Kog... SQL podstawowy Październik 2018 was
190 17840 Damian Mró... SQL podstawowy Październik 2018 was
193 18927 Daniel Kwa... Java Październik 2018 was
194 18419 Daniel Koł... Java Październik 2018 was
206 17760 Dawid Pio... Python podstawowy Październik 2018 was
208 18605 Dawid Rom... Javascript Październik 2018 was
215 18435 Dominik Koś... Java Październik 2018 was
217 17931 Dominik Węc... SQL średnio-zaawansowany Październik 2018 was
238 18483 Edyta Szc... Java Październik 2018 was
243 18027 Emil Kow... Python podstawowy Październik 2018 was
249 17771 Emilia Sul... SQL podstawowy Październik 2018 was
254 17416 Evgeniya Bay... Photoshop Październik 2018 was
256 17783 Ewa Zaj... SQL podstawowy Październik 2018 was
265 18397 Filip Ław... Podstawy programowania na iOS Październik 2018 was
268 17818 Grzegorz Pie... SQL podstawowy Październik 2018 was
273 17986 Grzegorz Gro... Python podstawowy Październik 2018 was
274 17798 Grzegorz Jan... SQL podstawowy Październik 2018 was
279 17811 Hubert Dąb... SQL średnio-zaawansowany Październik 2018 was
282 18942 Hubert Maz... Java Październik 2018 was
283 17793 Ignacy Kor... Python podstawowy Październik 2018 was
285 17792 Iwona Cic... Python podstawowy Październik 2018 was
291 17263 Izabela Pie... Photoshop Październik 2018 was
298 17787 Jakub Bła... SQL podstawowy Październik 2018 was
313 17759 Jakub Cie... SQL podstawowy Październik 2018 was
321 17884 Jan Szc... SQL średnio-zaawansowany Październik 2018 was
325 18060 Jan Roj... Python podstawowy Październik 2018 was
330 17779 Jędrzej Maj... SQL podstawowy Październik 2018 was
345 17918 Joanna Cud... SQL średnio-zaawansowany Październik 2018 was
351 17804 Joanna Buk... Python podstawowy Październik 2018 was
356 17237 Joanna Bia... Photoshop Październik 2018 was
363 18445 Julian Koz... Java Październik 2018 was
367 18552 Justyna Śli... Javascript Październik 2018 was
377 18768 Kacper Kró... Podstawy programowania na iOS Październik 2018 was
384 17813 Kaja Waw... SQL podstawowy Październik 2018 was
416 17767 Karolina Szp... Python podstawowy Październik 2018 was
420 17764 Karolina Kra... SQL podstawowy Październik 2018 was
433 17926 Katarzyna Pru... SQL średnio-zaawansowany Październik 2018 was
435 17803 Katarzyna Świ... SQL podstawowy Październik 2018 was
439 17734 Katarzyna Deo... Photoshop Październik 2018 was
443 17843 Katarzyna Kul... SQL podstawowy Październik 2018 was
461 17913 Kewin Męd... Python podstawowy Październik 2018 was
472 17810 Kinga Zar... SQL podstawowy Październik 2018 was
493 17831 Krzysztof Gub... SQL średnio-zaawansowany Październik 2018 was
498 18454 Krzysztof Gub... Java Październik 2018 was
Data eventu: Marzec 2019
lp Numer certyfikatu Imięsortuj malejąco Nazwisko Tytuł Data eventu Kategoria
8 20409 Adam Cie... Java średnio zaawansowana Marzec 2019 was
12 19893 Adam Jęd... PL/SQL od podstaw Marzec 2019 was
15 19427 Adam Cie... PL/SQL od podstaw Marzec 2019 was
17 19958 Adam Cie... HTML+CSS+JS od podstaw Marzec 2019 was
21 20471 Adrian God... PL/SQL od podstaw Marzec 2019 was
26 19483 Adrianna Ger... PL/SQL od podstaw Marzec 2019 was
28 19442 Agata Sza... SQL/T-SQL od podstaw Marzec 2019 was
33 19465 Agata Zię... PL/SQL od podstaw Marzec 2019 was
46 19496 Agnieszka Pło... PL/SQL od podstaw Marzec 2019 was
47 19010 Agnieszka Zal... Java średnio zaawansowana Marzec 2019 was
49 20402 Agnieszka Tom... Java średnio zaawansowana Marzec 2019 was
87 20406 Aleksandra Mal... Java średnio zaawansowana Marzec 2019 was
105 19056 Amelia Kło... Java średnio zaawansowana Marzec 2019 was
109 19401 Andrzej Dro... PL/SQL od podstaw Marzec 2019 was
120 20458 Aneta Dur... SQL/T-SQL od podstaw Marzec 2019 was
122 19044 Angelika Kow... Java średnio zaawansowana Marzec 2019 was
147 19574 Anna Bon... PL/SQL od podstaw Marzec 2019 was
154 19445 Antoni Jur... PL/SQL od podstaw Marzec 2019 was
166 20414 Bartosz Urb... Java średnio zaawansowana Marzec 2019 was
186 20445 Damian Tur... Java średnio zaawansowana Marzec 2019 was
199 19467 Daria Ste... PL/SQL od podstaw Marzec 2019 was
205 18978 Dawid Zma... Java średnio zaawansowana Marzec 2019 was
207 19516 Dawid Sta... PL/SQL od podstaw Marzec 2019 was
214 20418 Dominik Koś... Java średnio zaawansowana Marzec 2019 was
219 19514 Dominik Żak PL/SQL od podstaw Marzec 2019 was
271 19026 Grzegorz Tom... JavaScript od podstaw Marzec 2019 was
280 20411 Hubert Maz... Java średnio zaawansowana Marzec 2019 was
304 19398 Jakub Cie... PL/SQL od podstaw Marzec 2019 was
320 18974 Jan Kru... JavaScript od podstaw Marzec 2019 was
341 19492 Joanna Cud... PL/SQL od podstaw Marzec 2019 was
383 19478 Kaja Waw... PL/SQL od podstaw Marzec 2019 was
399 19585 Kamila Szy... PL/SQL od podstaw Marzec 2019 was
402 19412 Karina Kat... SQL/T-SQL od podstaw Marzec 2019 was
412 20421 Karolina Bol... Java średnio zaawansowana Marzec 2019 was
414 19544 Karolina Roz... PL/SQL od podstaw Marzec 2019 was
427 19840 Katarzyna Wit... PL/SQL od podstaw Marzec 2019 was
452 20836 Katarzyna Wit... PL/SQL od podstaw Marzec 2019 was
463 18989 Kinga Are... Java średnio zaawansowana Marzec 2019 was
492 19426 Krzysztof Wło... PL/SQL od podstaw Marzec 2019 was
Data eventu: Październik 2017
lp Numer certyfikatu Imięsortuj malejąco Nazwisko Tytuł Data eventu Kategoria
9 12348 Adam Ław... SQL od podstaw Październik 2017 was
11 13280 Adam Ław... Excel podstawowy Październik 2017 was
14 11849 Adam Per... Excel podstawowy Październik 2017 was
18 11708 Adrian Stw... Python Październik 2017 was
20 14029 Adrian Now... R od podstaw Październik 2017 was
23 12466 Adrianna Chu... Excel podstawowy Październik 2017 was
29 13489 Agata Jan... Excel podstawowy Październik 2017 was
32 13346 Agata Zię... Programowanie od 0 z Python'em Październik 2017 was
38 14382 Agata Sam... SQL od podstaw Październik 2017 was
41 13720 Agata Ćwi... Grafika - Photoshop Październik 2017 was
44 11778 Agnieszka Tet... Excel podstawowy Październik 2017 was
45 13505 Agnieszka Wit... Aplikacje webowe Październik 2017 was
50 13436 Agnieszka Ros... R od podstaw Październik 2017 was
55 11588 Agnieszka Nie... Excel podstawowy Październik 2017 was
59 11809 Agnieszka War... Excel podstawowy Październik 2017 was
64 13254 Agnieszka Bur... SQL od podstaw Październik 2017 was
80 13325 Aleksandra Lis Grafika - Photoshop Październik 2017 was
85 13981 Aleksandra Kos... R od podstaw Październik 2017 was
90 11726 Aleksandra Bła... Python Październik 2017 was
92 13483 Aleksandra Koz... Grafika - Photoshop Październik 2017 was
102 14349 Alicja Koc... Python Październik 2017 was
116 14360 Andżelika Kur... Excel podstawowy Październik 2017 was
117 14339 Aneta Bła... VBA od podstaw Październik 2017 was
119 13365 Aneta Orl... R od podstaw Październik 2017 was
121 14381 Aneta Bła... SQL od podstaw Październik 2017 was
123 14375 Angelika Kuc... SQL od podstaw Październik 2017 was
124 13264 Angelika Koz... Programowanie od 0 z Python'em Październik 2017 was
125 11884 Ania Trz... Excel podstawowy Październik 2017 was
133 13282 Anna Smo... SQL od podstaw Październik 2017 was
136 14187 Anna Męk... R od podstaw Październik 2017 was
138 13751 Anna Fur... Aplikacje webowe Październik 2017 was
145 11833 Anna Mon... Excel podstawowy Październik 2017 was
157 11676 Artur Wic... Python Październik 2017 was
169 13355 Bartłomiej Jag... R od podstaw Październik 2017 was
176 11632 Bartłomiej Jag... Excel podstawowy Październik 2017 was
177 13208 Beata Wit... SQL od podstaw Październik 2017 was
183 13274 Cezary Kuś... Programowanie od 0 z Python'em Październik 2017 was
185 11839 Damian Kuć Excel podstawowy Październik 2017 was
188 13966 Damian Paw... R od podstaw Październik 2017 was
189 11667 Damian Maz... SQL od podstaw Październik 2017 was
209 13528 Dawid Woź... R od podstaw Październik 2017 was
211 13467 Dominik Węc... Grafika - Photoshop Październik 2017 was
212 12223 Dominik Węc... SQL od podstaw Październik 2017 was
220 14383 Dominika Les... Programowanie od 0 z Python'em Październik 2017 was
227 11680 Dominika Set... Excel podstawowy Październik 2017 was
233 13360 Edyta Osi... Grafika - Photoshop Październik 2017 was
235 11706 Edyta Osi... Excel podstawowy Październik 2017 was
236 14364 Edyta Rad... Excel podstawowy Październik 2017 was
237 12566 Edyta Koc... Excel zaawansowany Październik 2017 was
247 11747 Emilia Rol... Excel podstawowy Październik 2017 was
255 11718 Ewa Bor... Excel podstawowy Październik 2017 was
262 14373 Filip Rad... Programowanie od 0 z Python'em Październik 2017 was
267 13235 Grzegorz Pie... Programowanie od 0 z Python'em Październik 2017 was
270 13202 Grzegorz Cha... SQL od podstaw Październik 2017 was
272 11607 Grzegorz Bul... Excel zaawansowany Październik 2017 was
284 14143 Ilona Jak... R od podstaw Październik 2017 was
290 14353 Izabela Wit... Python Październik 2017 was
292 11871 Izabela Mły... Excel podstawowy Październik 2017 was
295 13661 Jakub Włu... R od podstaw Październik 2017 was
301 13398 Jakub Gwi... C++ Październik 2017 was
307 14366 Jakub Dre... Excel podstawowy Październik 2017 was
312 12273 Jakub Fil... SQL od podstaw Październik 2017 was
316 13263 Jan Buk... SQL od podstaw Październik 2017 was
323 11564 Jan Buk... Excel podstawowy Październik 2017 was
331 13635 Jędrzej Ced... R od podstaw Październik 2017 was
333 11689 Joanna Bil... Excel podstawowy Październik 2017 was
336 11640 Joanna Zyg... SQL od podstaw Październik 2017 was
337 11683 Joanna Zyg... Excel zaawansowany Październik 2017 was
340 11793 Joanna Pił... Excel podstawowy Październik 2017 was
344 13916 Joanna Bro... R od podstaw Październik 2017 was
346 13430 Joanna Sie... Excel podstawowy Październik 2017 was
350 13781 Joanna Wró... Aplikacje webowe Październik 2017 was
359 13222 Julia Kra... Excel podstawowy Październik 2017 was
361 13270 Julia Kra... Grafika - Photoshop Październik 2017 was
362 13201 Julia Mal... Excel podstawowy Październik 2017 was
366 13185 Justyna Giz... R od podstaw Październik 2017 was
368 11589 Justyna Giz... SQL od podstaw Październik 2017 was
382 14359 Kaja Waw... VBA od podstaw Październik 2017 was
390 11581 Kamil Stę... Excel podstawowy Październik 2017 was
391 13188 Kamil Wie... SQL od podstaw Październik 2017 was
392 11622 Kamil Stę... Excel zaawansowany Październik 2017 was
393 13013 Kamil Wys... SQL od podstaw Październik 2017 was
397 14350 Kamila Krz... Python Październik 2017 was
406 14356 Karol Spu... Programowanie od 0 z Python'em Październik 2017 was
407 14370 Karol Mic... VBA od podstaw Październik 2017 was
408 13232 Karol Jan... SQL od podstaw Październik 2017 was
409 13344 Karolina Szy... Excel podstawowy Październik 2017 was
413 11644 Karolina Les... Excel zaawansowany Październik 2017 was
415 11688 Karolina Les... Python Październik 2017 was
418 11834 Karolina Kar... Excel podstawowy Październik 2017 was
419 13573 Karolina Bol... C++ Październik 2017 was
421 14175 Karolina Szt... R od podstaw Październik 2017 was
422 13237 Karolina Szy... Programowanie od 0 z Python'em Październik 2017 was
423 13389 Karolina Kur... R od podstaw Październik 2017 was
424 11568 Karolina Łai... SQL od podstaw Październik 2017 was
425 13190 Karolina Szp... VBA od podstaw Październik 2017 was
430 14374 Katarzyna Wit... Programowanie od 0 z Python'em Październik 2017 was
437 13623 Katarzyna Cho... R od podstaw Październik 2017 was
440 13315 Katarzyna Cel... Programowanie od 0 z Python'em Październik 2017 was
446 14376 Katarzyna Rak... SQL od podstaw Październik 2017 was
456 13209 Katarzyna Żel... C++ Październik 2017 was
465 13288 Kinga Sit... Grafika - Photoshop Październik 2017 was
474 13402 Kinga Lan... C++ Październik 2017 was
475 13203 KINGA Pod... VBA od podstaw Październik 2017 was
477 11563 Klaudia Jas... Excel zaawansowany Październik 2017 was
478 13290 Klaudia Puc... Programowanie od 0 z Python'em Październik 2017 was
481 11637 Klaudia Puc... Excel podstawowy Październik 2017 was
482 13352 Klaudia Programowanie od 0 z Python'em Październik 2017 was
484 11713 Klaudia Ser... Excel podstawowy Październik 2017 was
491 13428 Krzysztof Gon... Power BI Październik 2017 was
495 13390 Krzysztof Par... Grafika - Photoshop Październik 2017 was
496 13191 Krzysztof Gub... VBA od podstaw Październik 2017 was
499 13221 Krzysztof Gub... SQL od podstaw Październik 2017 was
500 13196 Krzysztof Par... Excel podstawowy Październik 2017 was
Data eventu: Marzec 2016
lp Numer certyfikatu Imięsortuj malejąco Nazwisko Tytuł Data eventu Kategoria
13 6665 Adam Wil... Excel VBA Marzec 2016 was
25 6692 Adrianna Kur... SQL od podstaw Marzec 2016 was
27 5816 Adrianna Kur... Excel VBA Marzec 2016 was
30 4492 Agata Zag... SQL od podstaw Marzec 2016 was
34 6666 Agata Jad... Excel VBA Marzec 2016 was
39 5765 Agata Zag... Excel VBA Marzec 2016 was
42 4591 Agata Cic... R od podstaw Marzec 2016 was
60 6670 Agnieszka Wie... Excel VBA Marzec 2016 was
62 4525 Agnieszka Mar... Excel od podstaw Marzec 2016 was
67 5538 Aleksander Osi... SQL od podstaw Marzec 2016 was
70 5796 Aleksandra Kre... SQL od podstaw Marzec 2016 was
72 4481 Aleksandra Sto... Excel od podstaw Marzec 2016 was
73 6661 Aleksandra Kos... Excel zaawansowany Marzec 2016 was
79 5789 Aleksandra Żur... Excel VBA Marzec 2016 was
81 4553 Aleksandra Żur... Prezi Marzec 2016 was
88 5819 Aleksandra Żur... Excel zaawansowany Marzec 2016 was
89 6674 Aleksandra Jel... Excel od podstaw Marzec 2016 was
95 6341 Aliaksandr Kra... Wstęp do programowania w Javie Marzec 2016 was
97 6684 Alicja Koc... Excel VBA Marzec 2016 was
134 5104 Anna Buj... Excel od podstaw Marzec 2016 was
142 4583 Anna Gło... R od podstaw Marzec 2016 was
143 4992 Anna Szy... Excel od podstaw Marzec 2016 was
149 5903 Anna Łok... Excel VBA Marzec 2016 was
160 4520 Bartosz Tsu SQL od podstaw Marzec 2016 was
165 5817 Bartosz Des... Excel zaawansowany Marzec 2016 was
168 4517 Bartłomiej Bąk Excel od podstaw Marzec 2016 was
173 4589 Bartłomiej Zab... Excel od podstaw Marzec 2016 was
180 6685 Beata Urb... Excel VBA Marzec 2016 was
184 4521 Dagna Prz... SQL od podstaw Marzec 2016 was
200 6626 Dariusz But... Wstęp do programowania w Javie Marzec 2016 was
204 6510 Daryna Are... Wstęp do programowania w Javie Marzec 2016 was
213 5809 Dominik Trz... Excel zaawansowany Marzec 2016 was
230 6981 Ecaterina1 Moi... Wstęp do programowania w Javie Marzec 2016 was
240 5775 Eliza Ole... SQL zaawansowany Marzec 2016 was
244 5781 Emilia Wię... Excel VBA Marzec 2016 was
245 4602 Emilia Kon... Prezi Marzec 2016 was
246 4562 Emilia Wię... Prezi Marzec 2016 was
248 4509 Emilia Zdu... Excel od podstaw Marzec 2016 was
250 4547 Emilia Kon... SQL od podstaw Marzec 2016 was
253 6689 Eryk Maz... SQL od podstaw Marzec 2016 was
263 5801 Filip Wal... Excel VBA Marzec 2016 was
278 4524 Hubert Prz... Excel od podstaw Marzec 2016 was
293 5792 Jacek Ira... Excel zaawansowany Marzec 2016 was
302 4510 Jakub Kuc... SQL od podstaw Marzec 2016 was
305 4497 Jakub Reb... Excel od podstaw Marzec 2016 was
306 6978 Jakub Cek... SQL od podstaw Marzec 2016 was
309 6659 Jakub Reb... Prezi Marzec 2016 was
310 4613 Jakub Kom... Prezi Marzec 2016 was
315 6436 Jakub Kac... Wstęp do programowania w Javie Marzec 2016 was
317 5768 Jan Koś... SQL od podstaw Marzec 2016 was
327 5920 Jarosław Kró... Excel VBA Marzec 2016 was
339 5836 Joanna Bed... SQL zaawansowany Marzec 2016 was
348 4499 Joanna Rut... Excel od podstaw Marzec 2016 was
353 6984 Joanna Maj... Wstęp do programowania w Javie Marzec 2016 was
357 6691 Joanna Rud... SQL od podstaw Marzec 2016 was
358 4545 Józef Prz... Excel od podstaw Marzec 2016 was
369 4850 justyna Kra... Excel od podstaw Marzec 2016 was
370 4554 Justyna Ska... Excel od podstaw Marzec 2016 was
380 5829 Kacper Tka... Excel zaawansowany Marzec 2016 was
386 6453 Kama Jaw... Wstęp do programowania w Javie Marzec 2016 was
387 6990 Kamil Gał... SQL zaawansowany Marzec 2016 was
388 6612 Kamil Zol... R od podstaw Marzec 2016 was
389 6987 Kamil Ada... SQL od podstaw Marzec 2016 was
398 5821 Kamila Kar... Excel VBA Marzec 2016 was
400 4488 Kamila And... Excel od podstaw Marzec 2016 was
405 5818 Karol Szc... SQL od podstaw Marzec 2016 was
411 6961 Karolina Szt... Excel od podstaw Marzec 2016 was
417 5960 Karolina Rud... Excel zaawansowany Marzec 2016 was
428 4498 Katarzyna Cza... Excel od podstaw Marzec 2016 was
442 5827 Katarzyna Rut... SQL od podstaw Marzec 2016 was
444 4519 Katarzyna Ule... SQL od podstaw Marzec 2016 was
445 5780 Katarzyna Che... SQL od podstaw Marzec 2016 was
448 4533 Katarzyna Cza... Prezi Marzec 2016 was
453 5812 Katarzyna Woź... Excel VBA Marzec 2016 was
454 4518 Katarzyna Woź... SQL od podstaw Marzec 2016 was
459 4501 Katarzyna Sok... SQL od podstaw Marzec 2016 was
464 6639 Kinga Koz... Excel VBA Marzec 2016 was
468 5916 Kinga Jam... Excel VBA Marzec 2016 was
494 6347 Krzysztof Dzi... Wstęp do programowania w Javie Marzec 2016 was
497 4504 Krzysztof Prz... SQL od podstaw Marzec 2016 was
Data eventu: Marzec 2018
lp Numer certyfikatu Imięsortuj malejąco Nazwisko Tytuł Data eventu Kategoria
264 15438 Filip Mor... R od podstaw Marzec 2018 was
467 14688 Kinga Sie... Wykład Excel - makra VBA Marzec 2018 Excel week
Data eventu: Styczeń 2019
lp Numer certyfikatu Imięsortuj malejąco Nazwisko Tytuł Data eventu Kategoria
300 18961 Jakub Wrz... Excel finansowy Styczeń 2019 was
311 18962 Jakub Wrz... Excel podstawowy Styczeń 2019 was

Strony