C++

Wersja do wydrukuwersja PDF

Ramowy plan kursu:

 • struktura programu
 • strumienie wejścia/wyjścia
 • zmienne, ich rodzaje i zakresy
 • operatory matematyczne i logiczne
 • instrukcje warunkowe (if... else, switch)
 • pętle (while, for)
 • tablice 1- i 2-wymiarowe
 • sortowanie
 • funkcje
 • biblioteki math.h, string, vector
 • podstawowe algorytmy
 • biblioteka fstream
 • liczby losowe
Dodatkowe wymagania: 
Własne laptopy
Pierwsze zajecia: 
07/11/2017 Wtorek
Data eventu: 
Wtorek 19:00
Liczba godzin : 
7,5
Jak trafić na wydarzenie?: