C++

Wersja do wydrukuwersja PDF
 • Wprowadzenie
 • Instrukcje sterujące:

If, while, do while, for, switch, if else, break, goto, continue,

 • Typy danych
 • Operatory:

modulo, +/-, inkrementacja/dekrementacja, przypisanie, operatory logiczne, wyrażenie warunkowe

 • Tablice
 • Funkcje
 • Liczby pseudolosowe
 • Sortowanie

bąbelkowe. (może qsort)

 • Operacje na plikach tekstowych
 • Inne algorytmy

NWD, NWW

 • Wskaźniki
 • Klasy
 • Struktury danych
 • Projekt: pisanie prostej gry w konsoli
Dodatkowe wymagania: 
Własne laptopy
Pierwsze zajecia: 
06/11/2017 Poniedziałek
Data eventu: 
Poniedziałek 17:10
Liczba godzin : 
7,5
Jak trafić na wydarzenie?: