Excel podstawowy

Wersja do wydrukuwersja PDF

Przygotowując nasze warsztaty stawiamy nacisk na praktyczne wykorzystanie proponowanych przez Microsoft rozwiązań. Podczas pięciu spotkań uczestnicy poznają najpopularniejsze funkcje arkusza kalkulacyjnego. Skupimy się na najważniejszych zastosowań oraz tych, które są najcześciej przydatne w codzinnej pracy (funkcje, tabele przestawne, adresowania, prezentacja wykresów). Przewidujemy dobrowolne prace domowe, żeby każdy mógł sprawdzić, czy wszystko jest dla niego jasne. Planujemy przeprowadzić 4-5 warsztaty po 1.5 h. Nie wykluczamy rozszerzenia materiału o bardziej zawansowane zadania gdy grupa wyrazi taką chęć. 

Case zaliczeniowy na ostatnich zajęciach jest przeznaczony dla osób chcących uzyskać certyfikat !

Poziom: 
Liczba godzin : 
5x1,5h
Jak trafić na wydarzenie?: