Excel VBA

Wersja do wydrukuwersja PDF

Visual Basic for Applications (VBA) jest to język programowania zaimplementowany w aplikacjach pakietu Microsoft Office oraz kilku innych. Pozwala na automatyzację pracy z dokumentami np. poprzez makropolecenia. Po każdych zajęciach przygotowywane są dla kursantów prace domowe, które pomagają utrwalić przerabiany na zajęciach program. Na koniec warsztatów przewidziany jest case. Po jego zaliczeniu można otrzymać certyfikat.

Liczba godzin : 
5 x 1,5h
Jak trafić na wydarzenie?: