Java od podstaw

Wersja do wydrukuwersja PDF

Na zajęcia trzeba przynosić własne laptopy.

Zajęcia 1. Wstęp do programowania w Javie

 • klasyfikacja języków programowania. Java jako język obiektowy
 • dokumentacja programu
 • pisanie i uruchomienie prostego prgramu
 • zmienne i przypisywanie im wartości
 • Primitive Data Types vs. Objects
 • wczytywanie danych przekazanych przez użytkownika
 • podstawowe wyrażenia

Zajęcia 2.Pętle i tablice

 • pętle i pętle zagnieżdżone
 • tablice
 • wczytywanie i przetwarzanie plików tekstowych
 • wyjątki i „try... catch” statement

Zajęcia 3. Wprowadzenie do klas

 • metody
 • return statement
 • kolekcje

Zajęcia 4. Dziedziczenie

 • polimorfizm
 • enkapsulacja

Zajęcia 5. JDBC

 • połączenie programu z bazą danych SQL
 • dodawanie, update i usuwanie rekordów
 • prepared statements
Dodatkowe wymagania: 
Własny laptop
Pierwsze zajecia: 
Piątek 06/04/2018
Data eventu: 
piątek 19:00
Liczba godzin : 
5
Jak trafić na wydarzenie?: