Java podstawowy

Wersja do wydrukuwersja PDF

KURS JAVA OD PODTSTAW

Na zajęcia trzeba przynosić własne laptopy.
Java to język programowania opracowany przez firmę Sun Microsystems Inc. Obecnie jest własnością firmy Oracle.

Program napisany w Javie można uruchomić na każdym systemie operacyjnym. Jest to największa zaleta języka Javy.

Zajęcia 1. Wstęp do programowania w Javie

 • klasyfikacja języków programowania. Java jako język obiektowy
 • dokumentacja programu
 • pisanie i uruchomienie prostego prgramu
 • zmienne i przypisywanie im wartości
 • Primitive Data Types vs. Objects
 • wczytywanie danych przekazanych przez użytkownika
 • podstawowe wyrażenia

Zajęcia 2.Pętle i tablice

 • pętle i pętle zagnieżdżone
 • tablice
 • wczytywanie i przetwarzanie plików tekstowych
 • wyjątki i „try... catch” statement

Zajęcia 3. Wprowadzenie do klas

 • metody
 • return statement
 • kolekcje

Zajęcia 4. Dziedziczenie

 • polimorfizm
 • enkapsulacja

Zajęcia 5. JDBC

 • połączenie programu z bazą danych SQL
 • dodawanie, update i usuwanie rekordów
 • prepared statements
Poziom: 
Dodatkowe wymagania: 
Własne laptopy
Pierwsze zajecia: 
07/11/2017 Wtorek
Data eventu: 
Wtorek 17:10
Liczba godzin : 
7,5
Jak trafić na wydarzenie?: