JavaScript od podstaw

Wersja do wydrukuwersja PDF

Javascript to najpopularniejszy język programowania według StackOverflow Developers Survey. Zdobywa on ogromną popularność ze względu na możliwość użycia na frontendzie i backendzie. Pozwala on tworzyć od stron internetowych przez aplikacje desktopowe aż po ogromne systemy biznesowe.

Nasze zajęcia mają na celu zapoznać uczestników z podstawami tego języka. Tematami będą: czym jest Javascript, kluczowe założenia tego języka, rodzaje i typy zmiennych, pętle, funkcje, struktury danych, klasy, manipulacja DOM, użycie asynchroniczności, podstawy programowania funkcyjnego. Każde z omawianych zagadnień zobrazujemy za pomocą programu. Zadaniem domowym będzie napisanie programu wykorzystującego poznane na warsztacie koncepty.

Jeżeli chcecie poznać język, na którym działają prawie wszystkie strony internetowe to serdecznie zapraszamy!

Poziom: 
Dodatkowe wymagania: 
Własne laptopy Podstawy HTML i CSS
Pierwsze zajecia: 
25/03/2019
Data eventu: 
Poniedziałek 19:00
Liczba godzin : 
5
Jak trafić na wydarzenie?: