Python

Wersja do wydrukuwersja PDF

1. Czym jest programowanie? Typy danych, operatory

2. Logika programu - operatory logiczne. Iteracja

3. Funkcje, importy

4. Algorytmy: sortowanie, wyszukiwanie, rekurencja

5. Średniozaawansowane tematy w Pythonie (jeśli starczy czasu)

Może ulec zmianie, ale głównie podstawy :)

Dodatkowe wymagania: 
Własne laptopy
Pierwsze zajecia: 
07/11/2017 Wtorek
Data eventu: 
Wtorek 19:00
Liczba godzin : 
7,5
Jak trafić na wydarzenie?: