R od podstaw

Wersja do wydrukuwersja PDF

Zajęcia 1. Wstęp do programowania w R - czym jest R i do czego nam może służyć?
Plan zajęć:
1) Pomoc
2) Working directory
3) Instalowanie paczek
4) Skalary
5) Wektory
6) Macierze
7) Czynniki
8) Ramki danych
9) Listy danych
10) Wczytywanie i korzystanie z przykładowych zbiorów danych
11) Sampling
Zajęcia 2. Funkcje, pętle, funkcje pętlowe…
Plan zajęć:
1) Modyfikacje przepływu sterowania
2) Funkcje
3) Funkcje pętlowe
Zajęcia 3. Statystyka i postawy ekonometrii.
Plan zajęć:
1) Rozkłady prawdopodobieństwa
2) Dystrybuanty
3) Metody graficznej prezentacji rozkładów prawdopodobieństwa
4) Podstawowe miary statystyczne
5) Testowanie hipotez
Zajęcia 4. Ciąg dalszy ekonometrii i wstęp do szeregów czasowych.
Plan zajęć:
1) ANOVA
2) Model regresji liniowej
3) Regresja logistyczna
4) Szeregi czasowe
Zajęcia 5. Wizualizacja danych
Plan zajęć:
1) Baza wykresu i jego uzupełnianie przy wykorzystaniu ggplot2.
2) Budowanie wykresu za pomocą ggvis, dmPlot, ecPlot.
3) Inne funkcje do wizualizacji.

Dodatkowe wymagania: 
Własne laptopy
Pierwsze zajecia: 
08/11/2017 Środa
Data eventu: 
Środa 17:00
Liczba godzin : 
7,5
Jak trafić na wydarzenie?: