R od podstaw

Wersja do wydrukuwersja PDF

Zapraszamy na warszatat z R - języka programowania używanego do analiz ekonometrycznych czy analizy danych. Język ten wykorzystują takie firmy jak Google, LinkedIn czy Facebook. R jest rozwiązaniem typu opensource, a charakterystyczną cechą jest jego rozszerzalność o kolejne pakiety, które usprawniają przetwarzanie danych czy manipulację wykresami. 

Zajęcia 1. Wstęp do programowania w R - czym jest R i do czego nam może służyć?

Plan zajęć:

 1. Pomoc

 2. Working directory

 3. Instalowanie paczek

 4. Skalary

 5. Wektory

 6. Macierze

 7. Czynniki

 8. Ramki danych

 9. Listy danych

 10. Wczytywanie i korzystanie z przykładowych zbiorów danych

 11. Sampling

Zajęcia 2. Funkcje, pętle, funkcje pętlowe…

    Plan zajęć:  

 1. Modyfikacje przepływu sterowania

 2. Funkcje

 3. Funkcje pętlowe

Zajęcia 3. Statystyka i postawy ekonometrii.  

    Plan zajęć:

 1. Rozkłady prawdopodobieństwa

 2. Dystrybuanty

 3. Metody graficznej prezentacji rozkładów prawdopodobieństwa

 4. Podstawowe miary statystyczne

 5. Testowanie hipotez

Zajęcia 4.  Ciąg dalszy ekonometrii i wstęp do szeregów czasowych.

    Plan zajęć:

 1. ANOVA

 2. Model regresji liniowej

 3. Regresja logistyczna

 4. Szeregi czasowe

Zajęcia 5. Wizualizacja danych

    Plan zajęć:

 1. Baza wykresu i jego uzupełnianie przy wykorzystaniu ggplot2.

 2. Budowanie wykresu za pomocą ggvis, dmPlot, ecPlot.

 3. Inne funkcje do wizualizacji.

Poziom: 
Dodatkowe wymagania: 
Własny laptop
Pierwsze zajecia: 
Poniedziałek 26/03/2018
Data eventu: 
poniedziałek 19:00
Liczba godzin : 
5
Jak trafić na wydarzenie?: