SQL od podstaw

Wersja do wydrukuwersja PDF

SQL(Structured Query Language) to strukturalny język zapytań, używany do zarządzania relacyjnymi bazami danych. 

Jest to bardzo popularne rozwiązanie, które znajduje zastosowanie w wielu branżach, nie tylko IT. Nikt dzisiaj nie wyobraża sobie prowadzenia działaności bez wsparcia informatycznego a bazy danych są jednym najważniejszych jej części. Umiejętność zarządzania danymi, tworzenia wydajnych zapytań oraz budowania mechanizmów bazodanowych jest bardzo ceniona na rynku pracy. 

Na kursie "SQL od postaw" dowiesz się czym jest język SQL, na czym polega tworzenie zapytań. Postaramy się również wprowadzić Cię w świat instrukcji DML, DDL, które odpowiadają za wstawianie, modyfikowanie i usuwanie danych (DML) oraz tworzenie, przekształcanie i usuwanie obiektów(DDL) takich jak tabele czy widoki.

Poniższy sylabus stanowi jedynie wstępny zarys tematyki poruszanej na zajęciach. Prowadzący zastrzegają sobie prawo do jego zmiany, dostosowując poruszane zagadnienia do możliwośći grupy.

1. Wstęp oraz podstawy języka SQL.

2. Sortowanie i grupowanie danych.

3. Podzapytania.

3. Łączenie tabel.

4. Intrukcje DML (insert, update, delete).

5. Intrukcje DDL(create, alter, drop).

.

Poziom: 
Dodatkowe wymagania: 
Własne laptopy
Pierwsze zajecia: 
07/11/2017 Wtorek
Data eventu: 
Wtorek 19:00
Liczba godzin : 
7,5
Jak trafić na wydarzenie?: