VBA

Wersja do wydrukuwersja PDF

Warsztat ma na celu przedstawienie podstawowych zasad programowania w języku VBA, który jest jednym z najczęściej wykorzystywanych języków programowania w pracy biurowej. Charakterystyką VBA jest prostota, którą będę starał się zaprezentować. Podczas warsztatów przedstawię ogólne zasady programowania strukturalnego w VBA w szczególności:

- Tworzenie i operowanie na zmiennych

- Obiekty w VBA, ich właściwości oraz metody

- Pętle oraz instrukcje warunkowe

- Formularze oraz kontrolki ActiveX

- Rejestrowanie makr

 

Po zakończonych zajęciach uczestnik będzie w stanie samodzielnie napisać program, który wykona określone zadania w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Poziom: 
Prowadzący : 
Dodatkowe wymagania: 
Komputer z zainstalowanym pakietem Microsoft Office
Pierwsze zajecia: 
Środa 14/11/2018
Data eventu: 
Środa 17:10
Liczba godzin : 
7,5
Jak trafić na wydarzenie?: