Python podstawowy

Wersja do wydrukuwersja PDF

Python jest obecnie jednym z najchętniej używanych języków programowania (oraz bardzo dobrze płatnym). Jego wszechstronność pozwala na wykorzystanie go w całym spektrum dziedzin, od rozwijania potężnych serwisów internetowych, przez tworzenie aplikacji na smartfony aż do szeroko pojętej analizy danych. Jednocześnie jest to jeden z najprostszych języków, co czyni go idealnym wyborem dla początkujących. 

Przed pierwszymi zajęciami uczestnicy otrzymają instrukcje jak zainstalować wymagane oprogramowanie.

1. Instalacja środowiska i wprowadzenie do Pythona:
• Conda
• Jupyther Notebook
• Numpy, Scipy, Matplotlib, Scikit-learn, Ipython, Seaborn, Pandas
2. Zmienne, funkcje, klasy
• Zmienne i typy zmiennych
• Definiowanie i używanie funkcji
• Stringi, listy, tuples, słowniki
3. Pętle
• While
• For
• Break
• Continue
4. Machine learning
• Co to jest Machine Learning ?
• Regresja liniowa
• Regresja wieloraka
▪ Liniowa
▪ Nieliniowa
• Regresja Lasso
• Regresja logistyczna
• Klasyfikacja
• SVM(Support Vector Machine) oraz SVR(Supported Vector Regression)
5. Wizualizacja danych
• Korzystanie z biblioteki matplotlib
• Różne rodzaje wykresów

Poziom: 
Dodatkowe wymagania: 
własne komputery i oprogramowanie
Pierwsze zajecia: 
Wtorek 21/03/2017
Data eventu: 
Wtorek 15:20
Liczba godzin : 
5 x 1,5 h
Jak trafić na wydarzenie?: