SQL - zaawansowany

Wersja do wydrukuwersja PDF

W ramach warsztatu prezentowany będzie materiał ze zbioru DML języka SQL z wprowadzeniem do języka PL/SQL. 

Wymagane są znajomość podstaw języka SQL w zakresie tworzenia zapytań.

SYLLABUS:

Kurs SQL zaawansowany – sylabus:

Zajęcia 1. Przypomnienie wiadomości z zakresu DML, DDL, DCL, DQL

Plan zajęć:

 1. DML: Insert, Update, Delete
 2. DDL: Create, Drop, Alter
 3. DCL: Grant, Revoke, Deny

 

Zajęcia 2. Wprowadzenie do PL/SQL

                Plan zajęć:  

 1. Typy danych
 2. Zmienne
 3. Instrukcje sterujące
 4. Pętle
 5. Tablice
 6. Wyjątki

 

Zajęcia 3. PL/SQL  

                Plan zajęć:

 1. Kursory
 2. Procedury
 3. Funkcje
 4. Wyzwalacze

 

Zajęcia 4.  Funkcjonalność PL/SQL

                Plan zajęć:

 1. Przeciążanie procedur
 2. Wyzwalacze obiektowe
 3. Wyzwalacze wierszowe

 

Zajęcia 5. Bezpieczeństwo i planowanie w bazach Oracle

                Plan zajęć:

 1. Szyfrowanie
 2. Job
 3. Scheduler
 4. Program

 

Poziom: 
Pierwsze zajecia: 
Wtorek 21/03/2017
Data eventu: 
Wtorek 19:00
Liczba godzin : 
5 x 1,5 h
Jak trafić na wydarzenie?: