Zaawansowany

SQL - zaawansowany

W ramach warsztatu prezentowany będzie materiał ze zbioru DML języka SQL z wprowadzeniem do języka PL/SQL. 

Wymagane są znajomość podstaw języka SQL w zakresie tworzenia zapytań.

SYLLABUS:

Kurs SQL zaawansowany – sylabus:

Zajęcia 1. Przypomnienie wiadomości z zakresu DML, DDL, DCL, DQL

Plan zajęć:

  1. DML: Insert, Update, Delete
  2. DDL: Create, Drop, Alter
  3. DCL: Grant, Revoke, Deny

 

Zajęcia 2. Wprowadzenie do PL/SQL

Niezdefiniowany

Excel zaawansowany

Na kursie skupimy się na automatyzacji raportowania bez wykorzystania VBA. Dowiecie się jak wyszukiwać dane spełniające kilka warunków, jak tworzyć funkcje zależne od daty w nazwie pliku czy jak utworzyć jeden filtr dla kilku tabel przestawnych.

terminy spotkań: 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 07.12

 

W trakcie spotkań poruszymy następujące tematy (niekoniecznie w takiej kolejności):

Polski